Zorgverzekering 2015: wel of geen hogere premie?

De tijd van de zorgverzekeringen breekt al bijna aan. Je bent er misschien nog niet zo mee bezig. Toch is het slim om het nieuws een beetje in de gaten te houden. Niet alleen omdat er veel veranderingen op de planning staan, maar ook omdat eind september de eerste bekendmakingen van de nieuwe premies worden verwacht. De belangrijkste vraag voor nu: gaan ze wel of niet stijgen?

Zorgpremie 2015 met 114 euro omhoog
Betalen we in 2014 nog een historisch lage premie, voor de premie voor de basis zorgverzekering zouden we straks een hoop meer gaan betalen. Oorzaak is een uitbreiding van zorgtaken door zorgverzekeraars. Voor langdurige zorg aan huis klopt men straks niet meer aan bij de overheid, maar bij de zorgverzekeraar. Deze wordt verantwoordelijk voor wijkverpleging, persoonlijke verzorging, financiering van GGZ-instellingen en psychiatrische inrichtingen. Meer zorg betekent meer kosten. Deze kosten worden hoogstwaarschijnlijk doorgevoerd middels hogere premies voor de consument.

Inmiddels is het bericht naar buiten gekomen dat de premie voor de basis zorgverzekering met 114 euro zal stijgen. Dat betekent dat de maandelijkse premie met een tientje verhoogd wordt. Het verplicht eigen risico wordt waarschijnlijk verhoogd naar 375 euro per jaar, 15 euro meer dan in 2014. Het is nog niet zeker of deze bedragen worden toegepast. De hoogte van de premie is een richtlijn voor verzekeraars en zij mogen zelf bepalen welke tarieven ze hanteren. Op Prinsjesdag wordt de richtlijn voor de zorgpremie officieel bekend gemaakt.

Zorgverzekeraars proberen stijging zorgpremie te voorkomen
Twee verzekeraars hebben aangekondigd een stijging van de zorgpremie zoveel mogelijk te willen voorkomen. Zo is CZ voornemens om haar eigen reserves aan te boren. Ze kan hiermee echter nog niet verzekeren dat een stijging van de premie voorkomen wordt. Ook VGZ voert berekeningen uit om een stijging van de zorgpremie zo veel mogelijk te beperken. Ze zal hier waarschijnlijk haar winst uit 2014 voor inzetten. De zorgverzekeraars hebben tot 18 november de tijd om hun tarieven bekend te maken.

About Author

admin